Principalele etape in realizarea unei analize de risc

O analiza de risc la securitatea fizica, cu ajutorul careia se identifică riscurile, zonele de impact, evenimentele și cauzele riscului și eventualele consecințe ale acestuia, pornește de la identificarea riscului.

Mai precis, de la definirea parametrilor interni și externi care pot genera riscuri la securitatea fizică a unității.

Potrivit unei firme specializate în acest domeniu, teamrisk.ro, scopul primei etape este să genereze o listă a tuturor evenimentelor care ar putea preveni realizarea obiectivelor.

După alegerea metodei și a instrumentelor de lucru, este importantă analizarea acestui risc, adică luarea în considerare a tuturor consecințelor pozitive sau negative a cauzelor și surselor de risc.

Urmeaza cea de-a treia etapa, evaluarea riscului, în care se compară nivelul de risc determinat prin analiza cu criteriile de risc elaborate în faza de început.

Ultima etapă este tratarea riscului. Cu alte cuvinte, în acest moment se aleg cele mai potrivite opțiuni de eliminare a riscurilor și se întocmește un Raport de evaluare și tratare a riscurilor la securitatea fizică.

Ce documente sunt necesare


In momentul solicitării unei oferte pentru realizarea analizei de risc, unii evaluatori cer informații referitoare la tipul firmei sau al unității.
De exemplu, potrivit evaluator-risc.ro, pot fi cerute informații diferite în funcție de tipul unitatii:

1) pentru unitățile de interes public 2) unitățile de creditare (bancară sau non-bancară)

3) ATM-uri 4) centre de procesare 5) case de schimb valutar 6) case de amanet

7) magazine de bijuterii 8) magazine de arme și muniții 9) unități poștale

10) stații tip PECO 11) spații comerciale mai mici de 500 mp

12) respectiv mai mari de 500 mp 13) săli de jocuri

14) casierii furnizori utilitățiDe asemenea, un element important îl reprezintă și numărul de unități pentru care este solicitată evaluarea, precum și suprafața sediului și caracteristicile acestuia (sediu nou, sediu existent care are măsuri de securitate implementate sau sediu existent care nu are măsuri de securitate implementate).

Pentru analiza de risc la securitatea fizică sunt necesare mai multe documente (dar nu numai):

• certificat de înregistrare al societăţii;

• certificat constatator;

• acte care să ateste dreptul de folosință a obiectivului (imobilului);

• extras de carte funciară (cadastru) – trebuie actualizare plan de relevație imobil;

• schițe, planuri topografice/cadastrale/de situație etc.;

• autorizații legale;

• instrucțiuni și proceduri PSI și SU;

• contractul de prestări servicii încheiat cu prestatorul serviciului de monitorizare (dacă este cazul);

• contractul de prestări servicii mentenanţă/revizii tehnice a sistemelor tehnice de securitate (dacă este cazul);

• contractul de prestări servicii transport bunuri şi valori (dacă este cazul);

• instrucțiuni și proceduri de mediu;

• instrucțiuni/proceduri de acces;

• planuri, instucțiuni și proceduri securitate;

• existența structurilor de securitate și a personalului cu funcții de securitate internă: manager de securitate, manager de securitatea informației;

• licențe pentru societatea de pază;

• contract de monitorizare și intervenție;

• contract de pază;

• plan pază;

• contract de monitorizare video;

• aviz Centru de Monitorizare și Recepție a Alarmelor (CMRA);

• licență societate instalare sisteme tehnice;

• proiect tehnic (antiefractie, sistem video /etc.);

• planuri de pregătire/training pe domenii (dovada executării pregătirii/trainingului);

• registru de riscuri;

• plan de management al riscului.

SURSA

TE-AR PUTEA INTERESA SI:

PRETUL UNEI ANALIZE DE RISC | AMENZILE

Lasa un comentariu